در حال بارگذاری ...

Crema al Funghi | پیش غذا Anti pasti

Crema al Funghi


  • 550000ریال

سوپ میکسی از قارچ های جنگلی به صورت کرم شده با پنیر گرانا