در حال بارگذاری ...

Tempura diFunghi e Cipolla | پیش غذا Anti pasti

Tempura diFunghi e Cipolla


  • 580000ریال

قارچ و پیاز سوخاری مزه دار شده با آرد تمپورا