در حال بارگذاری ...

Piatto Antipasto diMurano | پیش غذا Anti pasti

Piatto Antipasto diMurano


  • 1490000ریال

چیز سیگارت- قارچ سوخاری- انواع سبزیجات سرخ شده و گریل- پنیر سوخاری(مخصوص 2 نفر)