در حال بارگذاری ...

Chateau BriandRoyal | غذای دوم

Chateau BriandRoyal


  • 2990000ریال

مغز فیله گوساله 320 گرمی با دو نوع سس قارچ و سه نوع پنیر(تازه محلی بلوچیز گودا) گراتینه شده